Υιοθέτησε μια κουλτούρα καθοδήγησης.

2022-08-26

Είναι πολύ βασικό να ενθαρρύνεις τους υπάλληλους σου (νέους και παλιούς) να μιλάνε, να μοιράζονται τις γνώσεις τους και τις ιδέες τους.

Η παλιά τακτική που ακολουθούσαμε «από τη κορυφή προς την βάση η απόφαση και η εντολή» δεν λειτουργεί πλέον τόσο καλά όσο οι σχέσεις και οι αποφάσεις που προκύπτουν από την καθημερινότητα και την καθημερινή συνεργασία.

Καθοδήγησε το προσωπικό σου (προϊστάμενους και υφιστάμενους να συνεργαστούν ο ένας με τον άλλο,να μπορεί ο ένας να συμβάλει στο έργο του άλλου και να τον βοηθήσει.

 Η συνεργασία και η υποστήριξη θα βοηθήσουν να εδραιωθεί η αρχική σχέση με έναν πολύ χρήσιμο τρόπο για τους ίδιους αλλά και την επιχείρηση. 

Έπειτα εάν η χημεία των δυο είναι καλή , η σχέση μπορεί να εξελιχθεί σε μια ευρύτερη θεώρηση για τους στόχους της καριέρας και τις προσωπικές βλέψεις.