Στελέχωση μικρής και μεσαίας επιχείρησης

2021-05-12

Σε μια μεσαία ή μικρή επιχείρηση, είτε αυτή προσφέρει προϊόντα η υπηρεσίες όπως ο αγαπημένος σου καφές στην γειτονιά, ο σχετικά μικρός αριθμός των εργαζομένων κάνει ακόμα πιο σπουδαία και σημαντική την διαδικασία επιλογής των κατάλληλων ατόμων , αφού ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει κρίσιμο ρόλο για την επιβίωση της.

Όσο πιο μικρή είναι η επιχείρηση τόσο μεγαλύτερο το κόστος (σε χρήμα, χρόνο, παραγωγικότητα) που προκύπτει για αυτήν από την κακή επιλογή προσωπικού και την ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας. 

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο μέσος νέος υπάλληλος που δεν έχει εξοικειωθεί με τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης μας, έστω και αν είναι πληρως εκπαιδευμένος αποδίδει σε περιορισμένο βαθμό κατά το πρώτο τουλάχιστον 4μηνο και κάνει λάθη που κοστίζουν, η σημασία της ορθής επιλογής είναι προφανή.

Λόγω του εκτεταμένου ωραρίου των μικρών επιχειρήσεων ,ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να είναι πάντα παρών στον χώρο εργασίας. Αυτό προδιαγράφει την ανάγκη επιλογής και εκπαίδευσης προσωπικού με βελτιωμένα προσόντα, που θα μπορεί να αντικαταστήσει τον επιχειρηματία και να χειρίζεται καταστάσεις εκτός των ορίων της καθημερνής ρουτίνας.

Να θυμάστε: Για τον πελάτη, αυτός ο υπάλληλος ή αυτή η πωλήτρια είναι η επιχείρηση. Για τον πελάτη, είναι μάλλον αδιάφορο αν αυτός που τον γοήτευσε ή αυτός που τον προσέβαλε είναι ένας "απλός" υπάλληλος. 

Για όλα τα παραπάνω ο υπάλληλος που θα επιλέξουμε πρέπει να είναι ικανός να παίρνει πρωτοβουλίες ,να λύνει προβλήματα, να αντιμετωπίζει κρίσεις, παίρνοντας αποφάσεις μέσα στα όρια που έχουν προκαθορίζει μαζί με τον επιχειρηματία ιδιαίτερα για ό,τι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων.