Εργασιακός εκφοβισμός:Τι μπορεί να κάνει ένας εργοδότης;

2022-04-27

Είναι ένα θέμα σε όλους μας γνωστό και γίνεται συζήτηση για αυτό το φαινόμενο αρκετά το τελευταίο διάστημα. Όταν μιλάμε για εργασιακό εκφοβισμό (mobbing) εννοούμε την κακοποίηση που δέχεται κάποιος από ένα άλλο άτομο στην εργασία του (ψυχολογική ή σωματική).Έχει παρατηρηθεί να γίνεται από προϊστάμενο σε υφιστάμενο, από υφιστάμενο σε προϊστάμενο καθώς και από συνάδερφο σε συνάδερφο.  

Εργασιακός εκφοβισμός δεν θεωρείται η θετική κριτική του εργοδότη ή η έκφραση διαφορετικών απόψεων όμως η επιθετική συμπεριφορά , η προσβλητική κριτική και η παρεμπόδιση της εργασίας του ατόμου, η αδικαιολόγητη τιμωρία, η σωματική κακοποίηση, η κατασκοπία της προσωπικής ζωής του ατόμου αποτελούν παραδείγματα εργασιακού εκφοβισμού που πολλοί από εμάς έχουν βιώσει.

Πώς μπορεί ο εκφοβισμός να επηρεάσει τον χώρο εργασίας;

Ο εκφοβισμός επηρεάζει την ομαλή λειτουργία ενός οργανισμού. Τα φαινόμενα που παρατηρούνται κυρίως είναι:

• Αυξημένη απουσία.
• Αυξημένη πίεση και εκνευρισμός.
• Αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων / συμβάντων.
• Μειωμένη παραγωγικότητας και κίνητρων.
• Μειωμένο ηθικό.
• Κακή εξυπηρέτηση πελατών.


Τι μπορεί να κάνει η διοίκηση και ο εργοδότης για να αποφύγει τέτοια φαινόμενα; 

1) Οι εργοδότες μπορούν να γράψουν μια συνολική πολιτική που να καλύπτει μια σειρά περιστατικών (από τον εκφοβισμό και την παρενόχληση).

2) Η διοίκηση μπορεί να δηλώσει με σαφήνεια την άποψη της εταιρείας σχετικά με τον εκφοβισμό στο χώρο εργασίας και τη δέσμευσή της στην πρόληψη του.

3) Δηλώστε ακριβώς τις συνέπειες της απειλής ή των πράξεων σε περίπτωση που προβεί κάποιος εργαζόμενος σε τέτοια συμπεριφορά.

4) Μην αγνοείτε τα σημάδια , παρατηρείτε καθημερνά την συμπεριφορά των εργαζομένων σας σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

5) Ενθαρρύνετε την αναφορά όλων των περιστατικών εκφοβισμού ή άλλων μορφών βίας στο χώρο εργασίας και περιγράψετε τους  την εμπιστευτική διαδικασία με την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να αναφέρουν περιστατικά και σε ποιον. 

6) Ενθαρρύνετε και επιβραβεύστε το σεβασμό και επαγγελματικό τρόπο συμπεριφοράς.

7) Εκπαιδεύστε τα διοικητικά στελέχη και το προσωπικό σας για το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού.