Για τον καθένα μας ξεχωριστά υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί λόγοι που μας οδηγούν να μην έχουμε αυτοπεποίθηση στο εργασιακό μας περιβάλλον. Η έλλειψη εμπειρίας, οι «απειλητικοί» συνάδελφοι, η πεποίθηση ότι δεν έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία ή τις δεξιότητες για μια εργασία που μας έχουν αναθέσει πολλές φορές μας προκαλούν ένα αίσθημα ανησυχίας.

Είναι ένα θέμα σε όλους μας γνωστό και γίνεται συζήτηση για αυτό το φαινόμενο αρκετά το τελευταίο διάστημα. Όταν μιλάμε για εργασιακό εκφοβισμό (mobbing) εννοούμε την κακοποίηση που δέχεται κάποιος από ένα άλλο άτομο στην εργασία του (ψυχολογική ή σωματική).Έχει παρατηρηθεί να γίνεται από προϊστάμενο σε υφιστάμενο, από υφιστάμενο σε προϊστάμενο...

Αν δουλεύεις σε κάποια εταιρεία, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν διάφοροι εργαζόμενοι, που σίγουρα με μερικούς από εκείνους δεν θα τα πηγαίνεις τόσο καλά και θα είναι δύσκολο να συνεργαστείς μαζί τους. Πολλοί από εκείνους είναι απλώς περίεργοι χαρακτήρες με αποτέλεσμα να είναι δύσκολοι στη συνεργασία χωρίς να έχουν κάτι προσωπικό μαζί σου. (Είναι...